Chemie

Bijles chemie

Chemie

Een goede basis is altijd belangrijk, zeker bij wetenschapsvakken zoals chemie. Hier worden bijvoorbeeld de basisconcepten betreffende de opbouw van materie, die in latere en meer gespecialiseerde onderdelen van de opleiding als noodzakelijke voorkennis verondersteld worden, uitvoerig behandeld.

Vakken

  • Structuur van materie
  • Organische chemie - structuur
  • Organische chemie - reactiviteit
  • Veranderingen in materie
  • Veranderingen in materie
  • Algemene en anorganische chemie
  • Stoichiometrie
  • ...

Het Bijlesbureau biedt ondersteuning in heel Vlaanderen. Specifiek voor Brussel hebben wij ruime ervaring met bio-ingenieur, zuivere chemie, organische en anorgische chemie, industrieel en burgerlijk ingenieur, geneeskunde en tandarts en andere richtingen.

Inschrijving

Bijlessen aanbod: